Turistiseikluse juhend

 

Seiklusest üldiselt

2017 aasta 25 – 28 mail toimuva Eesti Autospordi Liidu 4x4 karikasarja osavõistluse Saaremaa Trophy Saarekolli raames toimub ka Maasturite Turistiklassile, ehk kõikidele pealtvaatajatele ja huvilistele, mõeldud põnev seiklussõit. Võtke kaasa vahva seltskond ja hea tuju ning elamused on garanteeritud. Turistiseikluse stardid algavad 27 mai hommikul kell 8.00 ja võistlus kestab 10 tundi.

Turistiseiklus ei ole lihtsalt niisama safari, vaid siin selgub ka edetabel. Võitjatele siiski auhindu välja ei anta ja poodiumile ei kutsuta.

Võistlus koosneb kahest Lisakatsest. Joonorienteerumine - etteantud legendi järgi raja läbimine aja peale ja orienteerumine - selle eesmärk on etteantud aja jooksul leida kontrollpunktid, mis on antud GPS koordinaatidega. Kontrollpunktideks on peamiselt TR1 ja VABA klasside reedese võistluspäeva punktid. Sõiduvahendiga saab minna punktile nii lähedale kui masin või julgus lubab. Punkti jõudes tuleb sellest Navicup äpiga teha pilt (täpsemalt allpool). Kuna punkte on palju ja aeg piiratud, siis edukamateks osutuvad need, kes on valinud õige strateegia punktide läbimiseks, kes suudavad hästi kaarti lugeda ja orienteeruda teedel ja väljaspool seda ning eelkõige need, kus parim seltskond pardal.

Võistluskeskus

Saarekolli võistluste ja Turistiseikluse keskus asub Saaremaal, Suure Tõllu Puhkekülas – www.suurtoll.ee. Soovitame võtta seal ka omale öömaja, sest kui ütlete, et tulete Saarekolli võistlusele, saate ka soodsama hinnaga majutuse.

Ajakava turistiklassile

 1. 24.05.2017 kell 23:59 lõpeb võistlejate registreerimine internetikeskkonnas.
 2. 25.05.2017 kell 18.00 – 22.00 Turistiklassi mandaat võistluskeskuses.
 3. 26.05.2017 kell 18.00 – 22.00 Turistiklassi mandaat võistluskeskuses.
 4. 27.05.2017 kell 07.45 – 07.55 Briifing Turistiklassile võistluskeskuses.
 5. 27.05.2017 kell 08.00 - Turistiklassi ühisstart võistluskeskuses.
 6. 27.05.2017 kell 18.00 - Turistiklassi finiš võistluskeskuses.

Osalemise tingimused

 1. Kõik nõuded juhile ja autole vastavalt liikluseeskirjadele.
 2. Võistlejad peavad olema end võistlusele registreerinud. Eelregistreerida saab veebilehel aadressiga - http://www.autosport.ee/4x4reg/?page=28&race_id=63&
 3. Mandaati peab kaasa võtma osavõtumaksu tasumist tõendav maksekorralduse koopia (internetipanga väljatrükk).
 4. Võistlusmeeskonnad peavad olema varustatud navigatsioonivahenditega omal valikul. Korraldaja annab orienteerumispunktid universaalses gpx formaadis. Alternatiivina saab kasutada navigeerimiseks ka Androidi seadmes NaviCupi äppi.
 5. Võistkonnad peavad olema varustatud Androidi seadmetega (telefonid, tahvlid), millel on vähemalt Androidi 4.3 versioon, kaamera 2.0Mpx, GPS ja toimiv mobiilne andmeside Eestis. Saarekollil kasutatakse mobiili äpiga pildistamise süsteemi NaviCup.
  1. Nutitelefoni pildistamisrakenduse juhend on www.saarekoll.com lehel vähemalt 1 nädal enne võistluste algust. Osalejatel peab rakendus olema nutiseadmesse installeeritud enne Mandaati ilmumist.
  2. Võistlejad on kohustatud hoidma sisselülitatuna nutiseadme GPS-i, andmeside, automaatse kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi ning NaviCup äpi kogu võistluse vältel. Võistlusmasinas peab olema võimalus seadme laadimiseks.
 6. Kõik piloodid kinnitavad allkirjaga, et ei kahjusta loodust, peavad kinni seikluse reeglitest. Seltskonna liikmete käitumise eest seikluse ajal vastutab piloot.
 7. Kiirusepiirang kogu võistluspäeva jooksul on 70km/h! Kiirust ja selle ületamisi logitakse.
 8. Kolmandatele isikutele tekitatud kahju korvab kahju tekitaja.
 9. Kõik seltskonnad viibivad trassil omal vastutusel.
 10. Seikluse korraldaja ei vastuta seltskonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.
 11. Seiklusel on lubatud osaleda 4x4 veoskeemiga B-kategooria sõidukiga. Seltskonna suurus ja koosseis on piiramata, kuid ei tohi ületada kasutatava sõiduki maksimaalset lubatud sõitjate arvu.

Loodushoid

 1. Seiklusel osalemise põhieelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse ja ohutus.
 2. Vintsimine, kasutades kinnituspunktina puud on lubatud ainult puukaitsevööga, puude pikali tõmbamine vintsimisel on rangelt keelatud. Eksimise korral rakendatakse rahalist trahvi kuni 100.- euri, korduva eksimise korral järgneb ürituselt eemaldamine.
 3. Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm.). Eksimise korral järgneb ürituselt eemaldamine ja rahaline trahv kuni 100.- euri.
 4. Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on kasvavate, elus puude langetamine,  murdmine, väljaarvatud juhul, kui see tekitab otsest ohtu võistkonnaliikmete elule või tervisele ning siis tuleb sellest viivitamatult teavitada korraldajaid (helistada peakorraldajale või keskkonnakohtunikule). Tekitatud kahju hüvitab hiljem otseselt või kaudselt kahju põhjustanud võistkond.
 5. Kui õigustatud pretensioonide korral ei ole võimalik välja selgitada kahju teinud võistkonda, siis jagatakse nõue kõikide osalejate vahel.
 6. Mootorsae kaasavõtmine ja/või kasutamine on keelatud.
 7. Keelatud liigelda põldudel, metsanoorendikel ja eraomandil mis ei ole otseselt võistlusala. Eksimise korral rahaline trahv kuni 100.- euri ja ürituselt eemaldamine.

Pildistamine ja track NaviCup mobiiliäpiga

 1. Turistiklassis kasutatakse kontrollpunktide pildistamiseks mobiiliäppi NaviCup.
 2. Jõudes kontrollpunkti peab üks võistleja võtma ühe käega kinni kontrollpunktist. Teine võistleja teeb NaviCup äpiga sellest pildi nii, et pildile jääb võistleja äratuntav ja kaamerasse vaatav nägu, tema käeühendus kontrollpunktiga ja kontrollpunkt nii et punktile märgitud number on loetav.
 3. Kontrollpunkte võib võtta jalgsi või ka masinaga (nagu võistlusklassides), punkte aga saab mõlemal juhul ühepalju.
 4. NaviCupi kaardil kuvatakse ka keelatud alad kuhu ei tohi mingil juhul sattuda.
 5. NaviCupi äpp on vaja hoida kogu võistluse vältel töös kuna seda kasutatakse ka võistkonna trackerina. Track on võistkonnal tõestuseks, et ta ei ole viibinud keelatud aladel. Äpi sulgemised ja avamised võistluse ajal logitakse ja sellest tingitud puuduv tracki osa võib kaasa tuua karistuse.
 6. Täpsem NaviCupi kasutamisjuhend ilmub www.saarekoll.com lehele hiljemalt 1 nädal enne võistlust.

Osalemistasud

01.05.2017 – 14.05.2017 registreerinud võistkond 70.- eur.
15.05.2017 – 25.05.2017 registreerinud võistkond 90.- eur.
Registreeruda on võimalik ka võistluskeskuses kohapeal 25.05.2017 ja 26.05.2017 mandaadis 100.- EUR võistkond.
Osavõtumaks tasutakse korraldaja MTÜ VABA arveldusarvele EE812200221057534337. NB! Selgitusse märkige võistkonna nimi, võistlusklass ja sõiduki reg nr.