Sportklasside võistlusjuhend

 

1.EAL 4x4 karikasarja osavõistluse määrang ja korraldaja

 1. Maasturite orienteerumis- ja osavusvõistluse Saaremaa Trophy "Saarekoll".
 2. Võistlus toimub 25 – 28 mai 2017.
 3. Võistluse korraldab MTÜ VABA vastavalt EAL Eesti 4X4 Off-Road karikavõistlus 2017 üldjuhendile, käesoleva juhendi ja selle juurde kuuluvate bülletäänide ning briifingul selgitatu alusel.
 4. Võistlus on registreeritud EAL-s, reg. nr. 58/OR
 5. Võistluse ametlikud infokandjad on internetis facebook.com/saarekoll ja www.saarekoll.com  ning võistluskeskuses infotahvlil või võistlejate koosolekul selgitatu.
 6. Võistlustele registreerimine toimub internetis aadressil www.autosport.ee/4x4reg/.
 7. Võistluste ametnikud:
  1. Võistluste peakorraldaja:            Asko Berens
  2. Võistluste üldinfo:                        5171757
  3. Peakohtunik:                                Jaan Villak
  4. Rajameistrid:                                Asko Berens, Alar Peegel
  5. Ajamõõt ja tulemused:               Marko Mäearu
  6. Tehnilise komisjoni esimees:     Anto Raudväli
  7. Liiklusjärelvalve-ohutus:            Alar Peegel
  8. Sekretariaat:                                Annika Treu, Merike Kuura
  9. Žürii nimetatakse bülletääniga

2.Üldmäärangud

 1. Seeriavõistlused:
  1. Saaremaa Trophy ,,Saarekoll” on EAL Eesti 4X4 Off-Road karikavõistluse III etapp.

3.Võistluste programm

 1. 24.05.17 kell 23:59 – lõpeb võistlejate registreerimine internetikeskkonnas.
 2. 25.05.17 kell 17.00 – 22.00 mandaat sportklassidele.
 3. 25.05.17 kell 17.00 – 22.00 TÜV sportklassidele. Peale 22:00 35.- EUR kord.
 4. 25.05.17 kell 21.00 – 21.30 Võistluste avamine ja briifing.
 5. 26.05.17 kell 07.00 – Ühisstart I päeva sõitudele.
 6. 26.05.17 kell 21:00 – I päeva lõpu kontrollaeg.
 7. 27.05.17 kell 07:00 – II päeva stardid.
 8. 27.05.17 kell 17:00 – II päeva lõpu kontrollaeg.
 9. 27.05.17 kell 21:00 – avaldatakse I ja II päeva esialgsed tulemused.
 10. 28.05.17 kell 09.00 – III päeva start.
 11. 28.05.17 kell 10.30 – Võistluste esialgsed lõpptulemused.
 12. 28.05.17 kell 12.00 – Võistluste lõpetamine.

4.Võistluse üldkirjeldus

 1. Võistlus toimub Saaremaal, Kuressaares, Lääne-Saare-, Pihtla-, Valjala- ja Leisi vallas.
 2. Võistluskeskus asub Kuressaare külje all, Suure Tõllu Puhkekülas (www.suurtoll.ee). Võistluse aeg on kuni 24h mis jaguneb mitme päeva peale. Võistlus sisaldab orienteerumisest ja erinevaid lisakatseid.
 3. Võistlusala on avalikuks liikluseks avatud, välja arvatud spetsiaalselt ettevalmistatud  alad, kus tuleb juhinduda märkidest ja korraldajate korraldustest.
 4. Pealtvaatajatel on keelatud viibida võistlustrassil liikurvahendiga, jalgsi liikudes tuleb tagada elementaarsete ohutusnõuete järgimine.
 5. Sportklassi ATV võistlusmasinaid on lubatud ülesõitudel vedada haagisel. Vedaja peab olema registreeritud tehnilise tiimina. Igasugune remont on haagisel vedamise ajal keelatud.

5.Osalemise tingimused

 1. Võistkonna liikmetelt nõutavad dokumendid vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-road karikavõistlus kehtivale üldjuhendile.
 2. Võistlejad peavad olema end võistlusele registreerinud. Registreerida saab veebilehel aadressiga - http://www.autosport.ee/4x4reg
 3. Osavõtumaksu tasumist tõendav maksekorralduse koopia (internetipanga väljatrükk).
 4. Võistlussõidukid peavad olema varustatud digitaalsete navigatsioonivahenditega omal valikul. Korraldaja annab orienteerumispunktid ja trassisõidu raja universaalses gpx formaadis. Muude lisakatse kaardid, legendid jne annab korraldaja enne lisakatse algust paberkandjal.
 5. Võistkonnad peavad olema varustatud Androidi seadmega (telefonid, tahvlid), millel on vähemalt Androidi 4.3 versioon, kaamera 2.0Mpx, GPS ja toimiv mobiilne andmeside Eestis.
  1. Võistkond peab laadima oma seadmesse Navicup nimelise mobiilirakenduse ja olema veendunud selle toimimises selles seadmes enne võistluste algust. Toimimist kontrolliks sisene mõnda Eesti kaarti mis on Navicup esilehel.
  2. Navicup rakenduse juhend on www.saarekoll.com lehel vähemalt 1 nädal enne võistluste algust.
  3. Võistlejad on kohustatud hoidma sisse lülitatuna nutiseadme GPS-i, andmeside, automaatse kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi ning NaviCup rakenduse kogu võistluse vältel. Võistlusmasinas olles peab nutiseade olema ühendatud laadijaga, et vältida seadme aku tühjakssaamist. Laadija võimsus valida vastavalt telefonile (soovitame min 1,5mA laadijat).
 6. Võistkonna vastutus vastavalt EAL Eesti 4x4 off-road karikavõistlus kehtivale üldjuhendile.
 7. Kõikidel võistkonna liikmetel on kiivri kandmine soovituslik kogu võistluse vältel. Kiiruslikel katsetel on kiivri kasutamine kohustuslik kõikidel autos viibivatel meeskonnaliikmetel.
 8. Võistkond peab omama vähemalt ühte päästevesti, mis on suuruselt sobiv kas esimesele või teisele piloodile. Lubatud on kasutada minimaalselt N50 korkpäästevesti. Paukvest ei ole lubatud.
 9. Maksimaalne sõidukiirus kogu võistluse kestel on võistlusmasinatele piiratud: 70 km/h. Puudutab ka tehnilise teenistuse tiime. Kiiruste ületamise karistused Karistuste lisas!
 10. Reklaamid ja võistlusnumbrid masinatel vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-road karikavõistlus 2017 üldjuhendi punktile 3.
 1. Kõikidele võistlusmasinatele võidakse tehnilises komisjonis kinnitada identifitseerimiskiip. Kiibi kaotamise või lõhkumise korral kohustub võistkond tasuma korraldajale seadme maksumuse 60 EUR.

7.Võistlusmasinad ja võistkonna koosseis

 1. Võistlustel saavad osaleda ja koguvad EAL Eesti 4x4 Off-road karikavõistluse sarja punkte, vastavalt EAL Eesti 4x4 off-road karikavõistlus kehtivale üldjuhendile, järgmised klassid: ATV, TR-1, VABA, VABA+ ja TR-3.
 2. Lisaks EAL 4x4 karikasarja klassidele oodatakse võistlema ka klasse Turist ja ATV Turist. Turistiklasside võistlus koosneb kahest lisakatsest. Turistiklasside orienteerumine ühtib osaliselt võistlusklasside orienteerumiskatsega. Mõlema klassi jaoks luuakse oma juhend.
 3. Võistkonna kooseis vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-road karikavõistlus kehtivale üldjuhendile.

8.Registreerimine ja osavõtumaksud

 1. Võistlusele registreerumine toimub internetis aadressil www.autosport.ee/4x4reg/.
 2. Osavõtumaksud vastavalt registreerumis- ja ülekande laekumise kuupäevale:
  1. Kuni 10.05.2017 sportklassid TR1, VABA, VABA+ ja TR3 – 160.- EUR ja võistlusklass ATV – 120.- EUR võistkond.
  2. 11.05.2017 – 26.05.2017 sportklassid TR1, VABA, VABA+ ja TR3 – 180.- EUR ja võistlusklass ATV – 140.- EUR võistkond.
  3. Registreeruda on võimalik ka kohapeal 27.05.2017 mandaadis, sportklassid TR1, VABA, VABA+ ja TR3 – 200.- EUR ja võistlusklass ATV – 160.- EUR võistkond.
  4. Osavõtumaks tasutakse korraldaja MTÜ VABA arveldusarvele EE812200221057534337. NB! Selgitusse märkige võistkonna nimi ja võistlusklass. Makse tasumisel veenduge, et see laekuks tähtaegselt ning õigele adressaadile, maksekorralduse koopia säilitage kindlasti vähemalt võistluste lõpuni. Kui makse on laekunud valel perioodil, siis loetakse osavõtumaksuks makse laekumise kuupäeval kehtiv osavõtumaksu suurus. Puudu jääv summa tuleb tasuda koha peal Mandaadis.
  5. Lisaks osavõtutasule tuleb tasuda deposiit 100.- EUR, mis tagastatakse pretensioonide puudumisel ühe nädala jooksul peale võistluse lõppu.
 3. Registreerunuks loetakse võistkond, kellelt on laekunud korrektselt täidetud registreerumisankeet ning vastavalt registreerumise tingimustele makstud osavõtutasu ja loodushoiudeposiit (vt. punkt 11.7.1)
 4. Eeltoodud maksud on kehtestatud nendele võistlejatele, kes nõustuvad korraldaja reklaamidega võistlusmasinal. Kui võistleja keeldub korraldaja reklaamidest, märkega osavõtuavaldusel, on eeltoodud maksud kahekordsed. Keelduda ei saa võistlustunnuse ja võistlusnumbriga seotud reklaamidest
 5. Võistkondadele, kes võistluse esimesse starti ei ilmu, osavõtutasu ei tagastata!

9.Võistluste käik

 1. Starti lubatakse mandaadi ja tehnilise kontrolli (TÜV) läbinud võistkonnad.
 2. Hilinemine.
  1. Mandaati ja/või TÜVi hilinenud meeskonna lubamise võistlustele otsustavad korraldajad koha peal.
  2. Lisakatse starti hilinenud võistkond lähetatakse rajale stardijärjekorra lõpus, kuid mitte hiljem kui lisakatse lõpuaeg.
  3. Karistused lisakatsele hilinemise eest on kirjas vastava lisakatse juhendis.
 3. Orienteerumispunktid ja lisakatsete juhendid.
  1. Täpsem info võistluste erinevate lisakatse kohta antakse võistlusel koha peal, kuid mitte hiljem kui vahetult enne lisakatset.
  2. Punktid ja rajad laetakse enne võistluse algust ülesse Saarekolli kodulehele (www.saarekoll.com) kust iga võistkond need ise oma orienteerumisseadmesse laeb. Lisaks ilmuvad kontrollpunktid ja rajad ka Navicupi mobiilirakenduse kaardile, mida on võimalik samuti kasutada orienteerumisvahendina.
  3. Navicupi rakenduse kaardile kuvatakse ka võimalikud keelualad.
  4. Lisaks elektroonilistele andmetele antakse enne starti võistkonnale ka lisakatsete juhendid paberkandjal.
 4. Navicup nutiseadmes.
  1. Mandaadis antakse igale osalejale ka mobiilirakenduse meelespea mis annab infot äpi kasutamisest.
 5. Võistluse käiku puututav täiendav info avaldatakse hiljemalt 25.05.2017 võistluse mandaadis või pilootide koosolekul.
 6. Kõigi võistlusklasside esimesele kuuele võistlusmasinale võidakse teostada võistluse lõpus täiendav TÜV, pistelist kontrolli võidakse teostada kogu võistluse ajal.

10.Karistused

 1. Vaata lisa 1 karistuste koodtabel.
 2. Rahalised trahvid arvestatakse maha Deposiidi tagastusest.

11.Tulemused

 1. EAL Eesti 4x4 karikavõistluse üldarvestuse karikasarja punkte saavad kõik ATV, TR-1, VABA, VABA+ ja TR-3 klassides võistelnud võistkonnad, kes on antud võistlusel saanud kirja lõpptulemuse.
 2. Võistluse lõpptulemuse saamiseks peab võistkond läbima vähemalt ühe lisakatse ja identifitseerimiskiibi kasutamisel on selle eemaldanud kohtunik. Kiibi peab loovutama kuni 30 minuti jooksul peale viimase kiipi kasutava lisakatse lõppu. Juhul kui kiip loovutatakse hiljem, siis lisandub trahv üks tund viimase lisakatse ajale.
  1. Kiirusliku ringraja lisakatse läbimiseks on vajalik võistlusmasinaga lisakatsel startimine, vähemalt ühe ettemärgitud ringi läbimine ja lisakatse finišeerimine.
  2. Kiirusliku joonesõidu lisakatse läbimiseks on vajalik võistlusmasinaga lisakatsel startimine ja finišeerimine.
  3. Orienteerumise lisakatse läbimiseks on vajalik lisakatsel startimine, vähemalt 10% selle katse kontrollpunktide reeglite kohane läbimine ja finišeerimine.
  4. Finišeerinuks loetakse võistlusmasin kui see on jõudnud üle finiši lõpujoone või teinud finiši elektroonilise seadmega vastavalt lisakatse nõuetele.
 3. Igal lisakatsel saab võistkond vastavalt saavutatud kohale oma võistlusklassis kohapunkte EAL 4x4 AK kohapunkti tabeli alusel mis korrutatakse lisakatse raskusastme koefitsiendiga ( vaata 4x4 AK võistlusmäärus ).
 4. Parema lõpptulemuse saab võistkond, kes on läbinud suurema arvu lisakatseid. Sama läbitud lisakatsete arvu korral saab parema lõpptulemuse võistkond, kelle lisakatsete punktisumma on suurem.

12.Loodushoid

 1. Võistlustel osalemise põhieelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse ja ohutus.
 2. Vintsimine, kasutades kinnituspunktina puud on lubatud ainult puukaitsevööga, puude pikali tõmbamine vintsimisel on rangelt keelatud. Eksimise korral rakendatakse loodushoiudeposiiti, korduva eksimise korral järgneb võistlustelt eemaldamine.
 3. Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm.). Eksimise korral järgneb võistlustelt eemaldamine.
 4. Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on kasvavate, elus puude langetamine,  murdmine, väljaarvatud juhul, kui see tekitab otsest ohtu võistkonnaliikmete elule või tervisele ning siis tuleb sellest viivitamatult teavitada korraldajaid (helistada peakorraldajale või keskkonnakohtunikule). Tekitatud kahju hüvitab hiljem otseselt või kaudselt kahju põhjustanud võistkond.
 5. Kui õigustatud pretensioonide korral ei ole võimalik välja selgitada kahju teinud võistkonda, siis jagatakse nõue kõikide osalejate vahel.
 6. Mootorsae kaasavõtmine ja/või kasutamine on keelatud.

13.Deposiit

 1. Deposiidi suuruseks on 100 eurot võistkonna kohta, mis tasutakse hiljemalt mandaadis. Mitterakendamise korral (pretensioonide puudumise korral) tagastatakse deposiit ühe nädala jooksul peale võistluste lõppu.
 2. Deposiit on lisaks muu elektroonika ja rahatrahvide tagatiseks olemisele mõeldud ka võistkonna poolt teostatud väiksemate looduskahjude ja muude rikkumiste koheseks korvamiseks. Suuremad loodus-ja omandikahjud kuuluvad eraldi läbivaatamisele.

14.Protestid

 1. Reedese ja laupäevase tulemuse, kaasvõistlejatega ja muude võistluse teemadega seonduvaid proteste saab esitada 30 min jooksul peale I ja II päeva esialgsete tulemuste avaldamist.
 2. Peale pühapäevase lisakatse tulemuste avaldamist saab esitada proteste ja täpsustusi VAID selle lisakatse tulemuste ja korralduse kohta.
 3. Protestid mis on esitatud kaasvõistlejate vastu on tasulised. Protestimaks on 200 eurot ja tasutakse protesti esitamisel.
 4. Protestimaks tagastatakse ainult juhul, kui protest lahendatakse protestija kasuks.
 5. Põhjendatud protestid, mis puudutavad kontrollfotosid ei ole maksulised.
 6. Kontrollfotodega seotud proteste võetakse vastu 30 minuti jooksul peale selle päeva esialgsete tulemuste avalikustamist.

15.Teated ja muu

 1. Võimalikest ette teadmata muudatustest rajalegendis või võistluste kavas, informeeritakse võistlejaid vahetult enne starti või võistlusrajal olles võistkonna poolt registreerimisankeedis esitatud I juhi telefoninumbril.
 2. Ametilikud teadaanded ja muudatused võistluste juhendmaterjalis kajastuvad bülletäänis ja/või infotahvlil. Võistluse ametlikuks infoks loetakse ka kõik võistlejate koosolekul antud korraldused ja selgitused, mis kajastuvad peale koosolekut ka bülletäänis.
 3. Kui võistlejad näevad rajal olles rikutud kontrollpunkti tähiseid või piirdelinte, tekitatud looduskahju, peavad nad sellest koheselt informeerima võistluste peakorraldajat, vastasel korral võidakse lugeda neid endid süüdlaseks.
 4. Võistlusrajale lootusetult kinni jäänud või tehnilistel põhjustel mitteliikuvate masinate ära toomise garanteerib korraldaja kolme päeva jooksul peale võistluste lõpetamist võistkonna kulul.
 5. Võistluse katkestanud võistkond peab sellest informeerima võistluste peakorraldajat oma kontrollaja jooksul.
 6. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
 7. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad võistlejad.
 8. Kõik antud juhendiga mittemääratletud faktid ja probleemid lahendab žürii.

16.Autasustamine

 1. Võistluste lõpetamine ja võitjate autasustamine toimub 28.05.2017 kell 12:00 Võistluskeskuses.
 2. Iga võistlusklassi kolm paremat võistkonda saavad karikad. Võimalikud ka rahalise väärtusega auhinnad võistkonnale.
 3. Autasustamisele kuuluvad võistlusklassid, millistes on registreerunud vähemalt viis võistkonda.